Afschaffing Vlaamse woonbonus heeft geen impact op uw investeringsvastgoed

De Vlaamse regering heeft beslist om de woonbonus, het fiscaal voordeel dat u geniet via een hypothecaire lening voor een enige en eigen woning, af te schaffen vanaf 1/1/2020.  Ter compensatie van deze maatregel zou u kunnen genieten van verlaagde registratierechten bij aankoop van een gezinswoning.

Bye bye Vlaamse woonbonus

In naakte cijfers betekent de afschaffing van de woonbonus een verlies van ongeveer € 30.000 à €  40.000 voor koppels die een lening afbetalen op 25 jaar en een verlies van € 20.000 voor wie alleenstaand is. Er is geen retroactieve werking van deze beslissing. Indien u reeds van de Vlaamse woonbonus geniet, dan blijft dit recht behouden. Het belastingvoordeel wordt afgeschaft voor wie een gezinswoning zou aankopen vanaf 1 januari 2020.

1% (en maximum 2%) korting

Het schrappen van de woonbonus wordt volgens de Vlaamse regering gecompenseerd door de registratierechten te verminderen van 7 naar 6% en zelfs naar 5% wanneer u een energierenovatie uitvoert. Stel, u koopt een gezinswoning van € 300.000 aan. De voorgestelde maatregel, zijnde een korting van 1% komt neer op een vermindering van € 3.000. (Bij energierenovatie is dat een vermindering van € 6.000). Deze ‘korting’ weegt niet op tegenover het voordeel van de woonbonus dat geschrapt wordt. Deze beslissing van de Vlaamse regering botst dan ook op veel kritiek.

Bovendien blijft het tarief van 10% registratierechten van kracht voor de aankoop van andere onroerende goederen.  

Overgangsfase

Na de bekendmaking van het Vlaams regeerakkoord bleek dat de kans bestond dat u zowel de verlaagde registratierechten als de woonbonus kon missen. De registratierechten worden immers bepaald op datum van het compromis, terwijl de datum van de authentieke lenings- en aankoopakte van belang is voor de woonbonus. De vraag rees of de Vlaamse regering hier nog helend zal optreden.

Ondertussen heeft de Vlaamse regering meer duidelijkheid gegeven over deze overgangsperiode waarbij de geïntegreerde woonbonus uitdooft en het verkooprecht vanaf 2020 wordt verlaagd.

  • U zal verder kunnen genieten van de Vlaamse woonbonus indien de authentieke leningsakte is verleden op uiterlijk 31/12/2019. Bij gebrek aan authentieke akte zoals bij een wederopname, geldt de datum van aanvaarding van het kredietaanbod. De verschuldigde registratierechten blijven volgens het huidige tarief m.n. 7% voor de aankoop van de enige gezinswoning.
  • Indien de authentieke leningsakte & de verkoopovereenkomst wordt verleden vanaf 1/1/2020 dan geniet u niet langer van de Vlaamse woonbonus maar wel het verder verlaagde tarief van 6% registratierechten. Om van deze verlaagde tarieven te kunnen genieten geldt wél de domicilieverplichting.

Lees hier de volledige nota van de Vlaams regering.

Nieuwbouw

Bij kopers van een nieuwbouw als enige en eigen woning zal de nieuwe maatregel nog meer doorwegen. Immers , de verlaagde registratierechten worden enkel toegepast op het grondaandeel van de nieuwbouw. Op de constructie betaalt u nog steeds 21% btw.

Investeringsvastgoed

Wie door het nieuwe systeem uit de boot valt voor de Vlaamse woonbonus, zal evenwel bij aankoop van een tweede eigendom of investeringspand in vele gevallen kunnen beroep doen op de federale woonbonus. De federale woonbonus levert in het geval van een koppel met een klassieke lening over een periode van 20 jaar een totaal voordeel van ruim € 25.000 op.

Daarnaast blijft het klassieke systeem van interest- en kapitaalaftrek behouden voor al uw aankopen in vastgoed waar het Vlaamse en federale woonbonusaftrek niet geldt. Derhalve blijft de fiscale behandeling van investeringsvastgoed onaangeroerd.

Herfinanciering van bestaande lening

Door de aanhoudende lage rentevoeten is eenieder geïnteresseerd in een meer voordelige lening. Bij een herfinanciering van een woonlening, ga je op zoek naar een goedkopere lening voor dezelfde woning, de oude lening wordt vervangen. Bij een zuivere herfinanciering wordt steeds gekeken naar de aanvangsdatum van het initiële krediet. Je blijft dus verder genieten van de Vlaamse woonbonus.

Wederopname?

Een renovatie of uitbreiding van uw woning wordt vaak gedaan via een wederopname. Bij de wederopname van een lening wordt er gebruik gemaakt van een stuk kapitaal dat reeds werd terugbetaald. Deze handeling wordt steeds als een nieuw krediet bestempeld. Om van de Vlaamse woonbonus te kunnen blijven genieten zal de wederopname moeten gebeuren voor het einde van 2019. Actie nemen is in deze dus aangewezen!

Heeft u verdere vragen over de impact van het Vlaamse regeerakkoord? Onze koffie en adviseurs van Strategica staan voor u klaar!

 

Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"Als ondernemers hebben we niet veel tijd voor onze privézaken. Strategica bewaart voor ons het overzicht en stelt doelgerichte oplossingen voor."
Verschelden - Ieper

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.