Afschrijvingsregels wijzigen vanaf 1/1/2020

Vanaf 1 januari 2020 treedt de 3de fase van de hervorming in de vennootschapsbelasting in voege. Zo wijzigen ook de spelregels omtrent afschrijvingen vanaf 1 januari 2020. Wat staat er precies te gebeuren?

Pro rata temporis

Momenteel hebben KMO vennootschappen het recht om, in het jaar van aankoop, een afschrijving voor een volledig jaar fiscaal in mindering te brengen. Grote ondernemingen zijn daarentegen verplicht om in het aanschaffingsjaar een “pro rata temporis” gedeelte van de afschrijving ten laste te nemen, te berekenen op dagbasis.

Vanaf 1 januari 2020 zal de verplichting tot “Pro rata temporis” afschrijven gelden voor alle vennootschappen. Met andere woorden, de huidige fiscale gunstregeling voor kleine vennootschappen loopt ten einde.

Lineair afschrijven wordt de regel

Wat de afschrijvingsmethodes betreft, zijn er op heden 2 mogelijkheden: degressief en lineair afschrijven. Lineair afschrijven betekent dat de afschrijving voor iedere periode gelijk is, terwijl de degressieve methode toelaat om een investering versneld af te schrijven. Zo wordt er in de eerste jaren na aankoop een grotere afschrijving in aanmerking genomen.

Vanaf 2020 wordt echter het degressief afschrijven afgeschaft. Met andere woorden, wie een investering plant na 1 januari 2020, zal verplicht worden deze lineair af te schrijven. We merken op dat de mogelijkheid tot degressieve afschrijvingen behouden blijft voor de investeringen die uitgevoerd werden vóór 1 januari 2020.

Bijkomende kosten

Een aankoop van vastgoed gaat dikwijls gepaard met bijkomende kosten. Denk maar aan notariskosten, makelaarskosten… KMO vennootschappen hebben op heden de keuzemogelijkheid om deze bijkomende kosten, hetzij in één keer in mindering te brengen, hetzij af te schrijven. Deze flexibiliteit blijft behouden na 1 januari 2020, maar wanneer men opteert voor afschrijvingen dan moeten deze voortaan het afschrijvingsritme van de investering volgen. Op heden had men immers ook de mogelijkheid het ritme zelf te bepalen.

Conclusie

Volgens deze spelregels zou het de voorkeur genieten om een investering niet langer uit te stellen. Of dit ook effectief wenselijk of financieel haalbaar is, dient geval per geval te worden bekeken in overleg met uw adviseur.

 

Strategica - Afschrijvingsregels wijzigen vanaf 1/1/2020
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

Tine Bultinck - Strategica
Contacteer ons voor meer info
Tine Bultinck
"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.