Effectentaks voor de toekomst vernietigd

Het Grondwettelijk Hof heeft recent de effectentaks vernietigd, daar de taks vanuit verschillende oogpunten in strijd is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. De taks kan niet meer geheven worden voor toekomstige periodes, maar de reeds in het verleden betaalde taks kan niet worden teruggevorderd.

 

Sinds 10 maart 2018 wordt een taks van 0,15% geheven op effectenrekeningen die samen een waarde van € 500 000 overschrijden. De belastingvrije som van € 500 000 geldt per persoon. De taks viseert aandelen, trackers, warrants, kasbons, obligaties en beleggingsfondsen op een effectenrekening. Ook certificaten van aandelen en certificaten van obligaties zijn belastbaar. Aandelen op naam, pensioenspaarfondsen en beleggingsverzekeringen (tak 21/23) worden dan weer niet in rekening genomen. Bovendien is de taks verschuldigd op de totale waarde van de effectenrekening en niet louter op het overschrijdend gedeelte.

Concreet bepalen de banken in 2019 de belastbare basis op grond van de gemiddelde waarde van de effectenportefeuille op 4 data: 31 december van het vorig jaar, 31 maart, 30 juni en 30 september. Op dat bedrag is 0,15% effectentaks verschuldigd.

Gevolgen

Omwille van budgettaire redenen en om administratieve moeilijkheden te vermijden, is de vernietiging pas van toepassing voor de referentieperiodes die beginnen vanaf 1 oktober 2019. De referentieperiode voor de berekening van de heffing heeft een duur van 12 maanden, maar deze periode loopt niet gelijk met het kalenderjaar. Concreet:

  • Voor de periode van 10 maart 2018 t.e.m. 30 september 2018 werd de taks reeds betaald en deze kan niet meer worden teruggevorderd.
  • Voor de periode van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 blijft de taks verschuldigd.
  • Voor de referentieperiode vanaf 1 oktober 2019 is er geen taks meer verschuldigd.

Heeft u verdere vragen over de effectentaks? Het team van Strategica staat voor u klaar! Ontdek hier het team.

Effectentaks voor de toekomst vernietigd
Strategica - Vermogensplanning icoon

Vermogensplanning biedt u comfort en ontzorgt. Één van de absolute succesfactoren is de structuur van deze planning.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.