Nieuw vennootschapsrecht: Moet u op 1 mei 2019 naar de notaris?

Op 1 mei 2019 treedt het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. De wetgeving die het leven van uw vennootschap bepaalt, wordt grondig hervormd. De laatste grote hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht dateert van 7/5/1999.

Betekent de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek dat u meteen actie moet ondernemen? Het hangt er vanaf want de nieuwe wetgeving wordt gradueel van toepassing.

Voor nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019 wordt het WVV meteen van toepassing.

Voor reeds bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen geldt er een overgangsperiode.

U heeft als zaakvoerder van een BVBA , binnenkort een BV, in principe tijd tot en met 31 december 2023 om zich te conformeren met de nieuwe vennootschapswetgeving, tenzij er intussen een statutenwijziging plaatsvindt. In dat geval bent u verplicht om dan reeds de statuten aan te passen aan de nieuwe regels.

De nieuwe dwingende wetgeving wordt automatisch van toepassing vanaf 1/1/2020, ongeacht of uw statuten reeds werden gewijzigd. Zo zal het kapitaal van iedere BVBA worden omgezet in een ‘onbeschikbare eigen vermogensrekening’. Dat vermogen kan worden uitgekeerd zonder kapitaalvermindering, mits een statutenwijziging.

Voor bestaande vennootschappen bestaat er ook een ‘opt-in’ mogelijkheid. Dit betekent dat iedere vennootschap vanaf mei 2019 vrijwillig kan beslissen om de nieuwe regels van kracht te maken. In sommige gevallen, meestal op fiscaal vlak, kan de nieuwe wetgeving interessanter zijn. De volledige nieuwe wetgeving zal pas in werking treden na een formele statutenwijziging.

Hoe dan ook moeten de vennootschappen zich aan de nieuwe regels onderwerpen bij een eerst volgende statutenwijziging en uiterlijk per 1/1/2024.

Op 1 januari 2024 treedt het WVV volledig in werking. Alle afgeschafte vennootschapsvormen worden vanaf dan van rechtswege omgezet. De dwingende regels zijn voor hen ook al van toepassing op 1/1/2020 namelijk deze van de meest aansluitende vennootschapsvormen.

Wenst u meer te weten over het nieuwe vennootschapsrecht? U leest hier in 10 kernpunten de impact van de nieuwe wetgeving.

Nieuw vennootschapsrecht: Moet u op 1 mei 2019 naar de notaris?
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.