Onroerende verhuur met BTW

Strategica - onroerende verhuur met btw

Eind maart heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de hervorming van de BTW regels voor onroerende verhuur wijzigt. Vanaf 1 oktober 2018 zal het mogelijk zijn om de verhuur van nieuwe gebouwen aan BTW te onderwerpen. Ook al is de wettekst nog niet definitief, we bespreken hier kort de voorgestelde wijziging.

Voor langdurige verhuur van gebouwen zal de BTW heffing steeds optioneel zijn en zal deze enkel gelden in een B2B context. Deze keuzemogelijkheid is overigens beperkt tot nieuw opgerichte gebouwen na 1 oktober 2018. Lopende verhuurcontracten over bestaande gebouwen worden aldus uitgesloten van deze maatregel. Immers, net zoals bij de hervorming van de vennootschapsbelasting, is het de insteek van de regering om nieuwe investeringen aan te moedigen.

Voor kortstondige verhuur ( minder dan 6 maanden) van onroerende goederen zal er voorzien worden in een verplichte BTW heffing, ongeacht de hoedanigheid van de huurder (B2C en B2B). Hiermee viseert de regering voornamelijk de verhuur van beurs, - vergaderruimtes en dergelijke…  

Tot slot, de verhuur van gebouwen met BTW zal gepaard gaan met een verlenging van de herzieningstermijn inzake BTW, namelijk van 15 jaar naar 25 jaar. Dit betekent dat de eigenaar het gebouw gedurende 25 jaar met BTW zal moeten verhuren om een (gedeeltelijk) herziening van de BTW aftrek te vermijden.

Strategica - onroerende verhuur met btw
"Advies met kennis van zaken heeft ons weloverwogen beslissingen doen nemen. Aanrader!"
Leliaert – Temse

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief