Privacy

Strategica NV respecteert op haar website (www.strategica.be) de privacy van alle gebruikers en eerbiedigt op deze wijze uw persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke informatie die U ons verschaft worden steeds in vertrouwen behandeld. Wij respecteren de wet op de bescherming van de privacy van 8 december 1992 en hebben hiervoor een privacy policy uitgewerkt:

• Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door U gewenste dienstverlening.
• U heeft steeds het recht uw persoonsgegevens of de juistheid ervan op te vragen en desgevallend te laten wijzigen door te mailen naar info@strategica.be.
• Uw gegevens worden enkel gebruikt mits uw toestemming en steeds in functie van uw doelstellingen.
• Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.
• Strategica NV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

U kunt steeds via e-mail info@strategica.be terecht voor verdere vragen over de Privacy Policy van Strategica NV.

Cookies

Strategica NV verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen.
Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Welke gegevens verzamelen wij?

Persoons- en profielgegevens in de mate waarin u deze aan ons toevertrouwt:
uw naam, adres, bedrijf, email, telefoon – en GSM nummer.

Andere gegevens:

log gegevens met betrekking op het surfgedrag en de gebruikte technologieën. Deze zijn persoonsgebonden van zodra u zich heeft kenbaar gemaakt door het invullen van een formulier.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

om u op de meest gebruiksvriendelijk manier doelgerichte informatie te bezorgen, om uw interesses te kennen, om de goede werking van onze website te controleren en verder te optimaliseren.

Wie is verantwoordelijk voor de behandeling en verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via www.strategica.be worden verzameld, is het bedrijf Strategica NV.
Dit bedrijf beheert de website en heeft haar maatschappelijke zetel op het adres:Brugstraat 93, 9880 Aalter, België.
De manager van de website is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy.
U kunt al uw vragen tot hem richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@strategica.be.

Hoe wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermd?

Persoonlijke gegevens worden op een beveiligde manier verzonden. We hebben de nodige veiligheidsregels voorzien opdat de servers waarop uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, in de mate van het mogelijke worden beschermd tegen: toegang of wijziging van uw gegevens door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking van uw gegevens, onwettige vernietiging of accidenteel verlies van uw gegevens, onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Uw persoonsgegevens beschouwen we als vertrouwelijk en zullen niet aan derden meegedeeld worden.

U kunt ons verzoeken om, zonder kosten, al uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken op te vragen en/of uit onze database te verwijderen door ons een brief te sturen – met een kopie van uw identiteitskaart – op het volgende adres:

Strategica NV
Brugstraat 93
9880 Aalter
Tel: +32 9 277 03 11,
E-mail: info@strategica.be

Wij zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.

Algemeen

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde “privacywet” (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998) De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf onze site.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op:

Strategica NV
Brugstraat 93
9880 Aalter
Tel: +32 9 277 03 11,
E-mail: info@strategica.be

Cookie informatie

In de website van Strategica NV wordt gebruik gemaakt van cookies om de inhoud van de website beter te kunnen afstemmen op de behoeften en voorkeuren van de website bezoekers en terugkerend gebruikers te identificeren en te volgen.

U kunt als website bezoeker de installatie van cookies weigeren, maar dan is het mogelijk dat sommige onderdelen van deze websites niet of niet optimaal werken. Als u de website van Strategica NV verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “Ik ga akkoord” aanklikt, dan gaan we ervan uit dat u het gebruik van cookies in onze websites aanvaardt. Lees hieronder ons cookie beleid voor meer informatie over welke gegevens worden bijgehouden en over de mogelijkheid om cookies op elk moment te blokkeren of te verwijderen.

Cookie beleid

Een cookie is een hoeveelheid data dat door de server van een website naar de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat gestuurd wordt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de website uw browser opnieuw herkennen en de website dynamisch aanpassen aan uw voorafgaande acties op de website. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

De Strategica NV website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies
Om uw specifieke voorkeuren te kunnen bijhouden zijn cookies noodzakelijk. Indien u deze cookies weigert, dan kan de website geen rekening houden met uw voorkeuren.

2. Tracking cookies
De tracking cookies zijn de cookies die toelaten om een profiel op te bouwen van elke unieke bezoeker. Per unieke bezoeker wordt bijgehouden wanneer u welke pagina’s bekijkt.

3. Cookies van derden
Soms wordt in de websites van Strategica NV verwezen naar onderdelen van externe websites. Het is mogelijk dat door deze externe websites ook cookies worden aangemaakt.
Voor meer informatie over de aanmaak van cookies door deze websites raden wij u aan de privacy policy van deze websites afzonderlijk te controleren.

Beheer van cookies

Op volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren en te verwijderen: http://www.aboutcookies.org/

Als je bestaande cookies op je computer wil verwijderen, kijk dan in de handleiding van je browser door op “Help” te klikken in het menu van je browser en zoek naar “cookies beheren”.

Door de bestaande cookies van de website van Strategica NV te verwijderen, trek je ook je gegeven toestemming in en zal je automatisch opnieuw de vraag krijgen om ons cookiebeleid te accepteren.

"We hebben Strategica gevonden. Zij hebben ons glashelder de do's en dont's uitgelegd."
De Paepe – Landegem