Financial experts at your service

Financial experts at your service

Strategica biedt u strategisch financieel advies over uw familievermogen. Uw Strategica vertrouwenspersoon staat dicht bij u en uw familie: wij luisteren naar uw doelstellingen en projecten en hebben aandacht voor de eigenheid en complexiteit van uw situatie. Een competent en professioneel team van financiële experten maakt een grondige analyse van uw inkomen, familiaal vermogen, pensioen en nalatenschap. Vervolgens vertalen we dit naar een concreet actieplan om uw doelstellingen en dromen te realiseren. Met een duidelijke rapportering en aanpak brengen we overzicht, die u en uw familie ontzorgt op de belangrijke momenten in uw leven.

Strategica - Familiaal inkomen
Hoe kunt u uw inkomen fiscaal verbeteren? Hoe kunt u uw familiaal inkomen beveiligen en waarborgen? Strategica helpt u bij het opmaken van een analyse van uw inkomsten en formuleert hoe u deze kunt optimaliseren.
Strategica - Vermogensplanning
Op welke manier bouwt u best uw vermogen op? Hoe organiseert en structureert u uw vermogen in functie van uw doelstellingen op korte, middellange en lange termijn? Wij maken een analyse van alle aspecten van uw vermogen en leggen u een optimale vermogensplanning voor. We stippelen de beste strategie voor u uit om u maximaal te ontzorgen.
Strategica - Pensioenplanning
We stellen vast dat het wettelijk pensioen niet langer zal volstaan om vlot uw levenstandaard aan te kunnen houden. Welke zijn voor u de beste oplossingen om een extra reserve achter de hand te hebben? Hoeveel moet u opzij leggen voor een comfortabel pensioen? Strategica ontwerpt voor u een pensioenplan op maat.
Strategica - Successieplanning
Wat u heeft opgebouwd wilt u uiteraard graag veilig stellen ten opzichte van elkaar en voor de volgende generaties. Strategica analyseert uw vermogens- en gezinssituatie en ontwikkelt de ideale successieplanning op maat van úw leven.
"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief